Kirju-mirju Eesti

Head eesti lapsevanemad!

Esimest korda kutsub Eesti Rahva Muuseum väljaspool Eestit elavaid eesti lapsi toredasse linnalaagrisse “Kirju-mirju Eesti” 22.-26. juulil käesoleval aastal. Nähes edaspidi ette korralduslikke takistusi, tahame muidugi järgnevatel aastatel aegsamini sellisest võimalusest teatada, kuid loodame, et siiski leidub nii palju lapsi (kelle vanemad näiteks sel ajal juhtumisi Eestis viibivad), et 15-pealine laagriseltskond kokku koguda.

Viiepäevases linnalaagris õpitakse läbi praktilise tegevuse tundma Eesti kirevat vaimset ja materiaalset kultuuripärandit. Laagri jooksul viivad väljasõidud osalejaid tutvuma mitme siinse omakultuuriga. Sõidetakse külla vanausulistele, setudele ja mulkidele, kus tutvutakse kohalike traditsioonide eripäradega ning proovitakse ka ise näiteks ikooni maalida, lambaid talitada või laastukatust panna. Arheoloogilistel väljakaevamistel tutvume, kuidas luuakse kildhaaval kogutud info põhjal lugusid minevikust.

Läbi mänguliste päevade õpitakse tundma ka iseenda juuri, et edaspidi teise pilguga märgata ja väärtustada kultuurierinevusi teistes. Erinevate kultuuride mustrid ja värvid, kombed ja traditsioonid omandavad teise värvingu, kui neid mõista.

Kõik laagripäevad algavad ja lõpevad Tartu linnas.
Osavõtutasu on 50€ lapse kohta. Sisaldab väljasõitude transporti, lõunat, töövahendeid.

Laager on suunatud 10-12-aastastele ning töökeeleks on eesti keel.

Lisainfo ja REGISTREERIMINE: http://www.erm.ee/et/Opi/linnalaagrid/kirjumirju/linnalaager2013juuli Jaanika Jaanits, koostöövõrgustike koordinaator; Tel +372 7350 447; e-post jaanika.jaanits@erm.ee

Parimate soovidega

Indrek Merimaa
Eesti Rahva Muuseum

Leave a Reply